WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Yeni bir dünya düşünü mümkün kılan isyanın sahiplerine,

Dünyayı durduracak olan da yerinden oynatacak olan da mücadelemiz!
Her mahallede, her sokakta, her evdeyiz!
Günü kuşatan karanlığın, güvencesiz, geleceksiz, hayalsiz bırakıldığımız yoksulluğun, sesimizi sözümüzü kısmak isteyen baskının, cinsiyetçiliğin, kadın düşmanlarının, diyanet fetvalarının, İstanbul sözleşmesinden medeni kanuna tüm haklarımızı gasp etmek isteyenlerin, yaşamın her alanının tarikatlar ve cemaatler tarafından kuşatılmasının karşısında direnişi büyütenleriz!
Tarih yazan yürüyüşümüzü, feminist isyanımızı yeni bir yaşamı kurmak için büyütüyoruz.
Şimdi, hep birlikte,

 1. Yaşamı isteyenleriz
  Hayatlarımızı çalan, kuşatan şiddet sarmalından usandık. Şimdi hep birlikte yaşamak istiyoruz, özgürlük ve eşitlik istiyoruz sesimizi birleştirmek için harekete geçiyoruz!
 2. Biz varız, buradayız!
  Adımıza, varlığımıza düşman bu karanlık karşısında mücadelemizle kazandığımız haklarımız için harekete geçiyoruz!
 3. Aydınlığız, rüzgarlıyız, geleceğiz!
  Toplumsal yaşamın her noktasını ele geçiren, geleceğimizi tarikat ve cemaatlerin karanlığına, haklarımızı fetvalara, sözümüzü fıtrata hapsetmeye çalışan gericiliğe karşı laiklik için harekete geçiyoruz!
 4. Ekmeğimize, hayallerimize sahip çıkıyoruz!
  En temel haklarımıza, gıdaya, ısınmaya, barınmaya erişemediğimiz; borçla, faturayla, zamla kuşatıldığımız hayat pahalılığına karşı harekete geçiyoruz!
 5. Yaşamı üretenleriz!
  Neoliberalizmin piyasalaştırma süreci her anımızı, alanımızı kuşatırken, toplumu yeniden üreten emeğimizin gücüyle harekete geçiyoruz!
 6. Yaşamı savunanlarız!
  Yağmanın, talanın, yıkımın yok ediciliği karşısında ormanımıza, suyumuza, toprağımıza, zeytinimize sahip çıkmak için harekete geçiyoruz!
 7. Birbirimizin çaresiyiz!
  Nefesimiz, duvarlara açtığımız pencerelerde, birbirimize uzattığımız ellerde biliyoruz, dayanışmayı büyütmek için harekete geçiyoruz!
 8. Mücadelemizin geri dönüşü yok!
  Kapitalizme, sömürüye, ataerkiye karşı eşit ve özgür bir yaşam için devrimci feminist isyanımızla harekete geçiyoruz!
 9. Anlatılan bizim hikayemiz!
  Bu hikayenin satırlarını dünyayı değiştiren bir tarihe çevirecek olan tek şey birlikteliğimiz, örgütlü bir mücadele için harekete geçiyoruz!
 10. Bu Maddeyi Sen Yaz; sesini sesimize kat